OANA CĂTĂLINA BUCUR

Poet Constanta


Damasc

Femeile din inima tatălui meu ca un fum
în sângele meu
se perindă cu jind
otrăvesc
iarba fiarelor
din ceea ce sunt
Brusc
Drumul Mătăsii
capătă Sens
şi Putere.

Știți.....

uneori poezia e precum Noe...
întinde stiloul
și împarte oceanul în două
ca să poată trece poeții
pe partea cealaltă.

Pictopoezie


Vis.

Când am ajuns în deșert
i-am spus mamei: "mi-e foame!".
Atunci smochinul și-a ridicat
brațele până la mine și m-a hrănit.

Când am ajuns în peșterile
din centrul pământului
i-am zis tatălui: "mi-e sete!".
Atunci soarele m-a îmbrățisat
și mi-a potolit setea.

Când am ajuns la sfârșitul lumilor
i-am zis fratelui meu: "mi-e tare somn!".
Și atunci timpul a suflat
praf de aur argintat
peste tot trupul meu.
Odihnindu-mă.

Pictopoezie


Prins.

Din nou.
Acvariul din acvariu din acvariu din acvariu
din
acvariul cu peşti multicolori.
- Deschide ochii, respiră şi vino la mine!
mi-a zis.
Inima mea. Sângele meu. Pielea mea.
În translucid.
Din nou.

Pictopoezie


Scriitor Constanta
Oana Cătălina Bucur: Este licențiată în filosofie a Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2004) și absolventă a Facultății de Arte Vizuale – secția Pedagogia Artelor Plastice și Decorative din cadrul Univerității Ovidius din Constanța (2015-2018). Este absolventă a cursurilor de master Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii  (Universitatea Ovidius, secția Pedagogia Artelor Plastice și Decorative, 2013-2015). A urmat cursurile secției Pictură organizate de Școala populară de artă Teodor Burada” din Constanța (2010-2012). Este doctorand în Filosofia Artei/Estetică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Începând din anul 2008 este profesor de științe socio-umane la Colegiul Tehnic Energetic din Constanța.


Despre creațiile proprii:

Pentru mine – liniile, formele, culorile, spațiile..., cuvintele, ideile chiar, reprezintă unelte/mijloace pe care le (re)descopăr în fiecare clipă în sensul de a le folosi, a le acorda și a le măiestri pentru unul dintre cele mai importante scopuri ale existenței mele: acela de a materializa lumile interioare la care am acces.
Consider că orice persoană care simte nevoia de a se orienta spre a crea este înainte de toate datoare să respecte actul artistic/creator în sine și tot ceea ce decurge de aici. Mă refer cu precădere la valențele și influențele, într-o societate dată, asupra semenilor și la esențele valorilor universale care pot fi transmise astfel mai departe.
Creatorul nu este în realitate stăpânul operelor sale. Creațiile sale prind formă, își găsesc propriul drum, își construiesc propriul destin, respiră prin sine în fața privitorului.
Universalul poate co-exista în armonie cu individualul, se poate manifesta prin structurile subiective și individuale ale fiecărui om în parte. Un creator este cu atât mai mult tributar necesității de a demonstra prin lucrările proprii că acest lucru este posibil și perfect rezonabil în fapt.
Lucrările mele sunt cu precădere abstracte, merg în direcția expresionismului abstract, mă simt influențată de transavangarda italiană, cu toate acestea, îmi rezerv libertatea de a experimenta și a căuta noi forme de manifestare atunci când este necesar și oportun.
Consider de asemenea că existențialismul încă nu a exprimat tot ceea ce era de manifestat în direcția artelor plastice și propriile cercetări se îndreaptă și în această direcție.

Premii:

Premiul „Victor Corcheş”, Fundaţia Sorin Tudor, Constanţa, 2008
Menţiune proză şi poezie - Cercul literar studenţesc „Vox Napocensis”, Cluj Napoca, 2002
Premiul III - proză la concursul „Altfel Eminescu”, ed. VI,  Bucureşti, 2002
Menţiune la concursul „Proza tinerilor creatori din Dobrogea”, Fundaţia culturală Sorin Tudor, Constanţa, 2000

Antologii:

Il Federiciano-libro blu (Aletti Editore, Roma, 2010)
Dedicato a..Poesie per ricordare (Alleti Editore, Roma, 2009)

Volume publicate:

Transmutatio Mundi (volum de versuri, editura Ex Ponto, Constanța, 2016)
Paşii de prin cenuşă (volum de versuri, editura Tribuna, Cluj–Napoca, 2008)
Alb în verde de Damasc (volum de versuri, editura Nelinişti Metafizice,  Constanţa, 2006)

Expoziții:

Expoziția colectivă "Primordial Elements in Ovidius's poetry"  (Universitatea Takrya, Turcia, septembrie 2017)
Expozițiile colective: "Elementele naturii în opera poetului Ovidius" (coord. lect. univ. dr. Sînziana Romanescu) și "In memoriam  Publius Ovidius Naso" (coord. lect. univ. dr. Răzvan Constantin Caratănase), iunie 2017
Expoziția personală "Transmutatio Mundi" (Art Gallery – Tomis Mall, iunie 2016)
Expoziția colectivă „Ex Libris” (grafică, coordonator prof. univ. Florin Stoiciu, mai 2016)
Expoziția de absolvire master (campus Universitatea Ovidius, iulie 2015)
Expoziți colectivă Ovidiana” (Art Gallery, Constanța, curator conf. univ. dr. Ion Codrescu, iunie 2015)
Expoziția colectivă Bio-Art” (campus Universitatea Ovidius, coordonator conf. univ., dr. Daniela Țurcanu, martie 2014)                                                                                                             
Blog personal: Kalinaro

Copyright © 2017 Oana Cătălina Bucur
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.


Niciun comentariu

Un produs Blogger.