DORINA NECULCE

Poet


antidepresie

sunt o fărâmă de timp
suflare îngenunchiată
în foile nopții
mă amestecă ploaia
şi mă târăște
topindu-mă în fulgi dezăpadă
nu mai pot fi desprinsă 
din perdelele de fum

cu privirile scufundate
privesc în a mea putere
stau în poziție de schimnic
timpul împărțindu-mi-l
în rectangulare porții
azi voi bea din gura paharului de scrum
azi voi sta cu umerii dezgoliţi
în piaţeta în care se vând oamenii
după dinţii lor puternici
moarte...
tu nu mai adormi
niciodată?


Nostalgii

câtă eternitate ne desparte
doamne câtă împotrivire
am adunat împleticindu-mi chipul în
fâşiile de umbre mâinile mele
caută liman şi
casa noastră cu glasuri înstelate
de copii la dreapta şi la stânga altor case
o acoperă uitarea ca pe o jumătate
de pasăre oarbă ca pe un râu
din care apele-au secat.
……………………………………
Opreşte-Te, Doamne!
Opreste o Clipă măcar
să îţi dau trecătorii
să mi-i duci limpezi
ca fulgii în zare
-stele arzătoare-
pe zăpadă aşteptând.


Lăuntrică

înaintea mea
dragostea venea
în chip boţit
-ochi uşor încondeiaţi-
mână alunecândă şi
frumoasă până când
mă întorceam în piele
inima zvâcnea
limbile din ceas
se încurcau
îşi încercau
ultimulcuvânt
aş fi putut repeta
povesteaasta secundar
bătaie cu bătaie
într-un singur trup

Poezie


un nou limbaj

nimic nu mă mai putea întoarce
din grabă lucrurile fuseseră spuse
gândite răstălmăcite
ştiinţa mea
era peste limite
de supraviețuire ticăitul unui ceas solar
începea să mă scoată din minţi şi
vocile nu se mai opreau
omul îmi tot spunea vino
învățându-mă un nou limbaj
al faptelor disperate


Est rebus in modus

măsura mâinilor noastre
nu ne mai încăpea
în piele sângele ne clocotea
poate cântăreaţa de jazz
în sfârşit a adormit
poate inimile noastre nu vor mai fi
sfâşiate anunţându-ne din clipă în clipă
pieirile un cineva foarte foarte imprevizibil
ne trecea prin faţă
ocolindu-ne
privirea
ne făcea
foarte foarte mici
aproape copii
duceam în mâinile
micşorate cerul
cât de roşu
cât de nefiinţă
puteai să îmi fii
omule de ceară
omule de lut
gând al gândurilor mele
de demult
nimic nu mă mai putea întoarce
din grabă lucrurile fuseseră spuse
gândite răstălmăcite
ştiinţa mea
era peste limite
de supraveţuire ticăitul unui ceas solar
începea să mă scoată din minţi şi
vocile nu se mai opreau
şi omul îmi spunea vino
învăţându-mă un nou limbaj
al faptelor disperate

ScriitorDorina Neculce (n. 13 iunie 1964, Neculcea, Botoșani): A învățat la Școala din Galbeni (școala primară), Şcoala din Balinţi (clasele V – VI), și la Școala din Tătărăşeni, comuna Havârna, județu Botoșani (clasele VII și VIII). A absolvit Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” din Botoșani, la profilul filologie-istorie, unde a avut-o ca îndrumător în tainele scrisului pe scriitoarea Maria Baciu care i-a fost şi dirigintă. În timpul liceului a fost membră a Cenaclului Literar “Porni Luceafărul”. A absolvit mai apoi Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Iași, specializarea psihopedagogie şi a profesat ca învățător în mai multe sate. Acum este profesor titular la Liceul Sportiv din Deva.

În anul 2010 a devenit membră a Societății Culturale “Junimea 90” din Iași. În anul 2014 a fost numită membru-senior al Academiei Libere “Păstorel” din Iași. A fost membră în Consiliul de Administrație al Asociației “Universul Prieteniei” - Iași şi coordonator al Cenaclului “Universul Prieteniei” - Iași în anii 2009- și 2010. Este membră a Uniunii Scriitorilor din India și a Societății Scriitorilor din America (PSA).

Debutul literar a avut loc la Ateneul Tătărași din Iași, în anul 2009, în volumul colectiv Iarna cu fasciculul Îngeri rătăciți (ed. All, Iaşi, 2009).

Poezii în publicațiile literare:

Trilogie gotică - FEMEIA CRUCIAT&Woman Crusader - volum bilingv (română - engleză) publicat în decembrie 2013, în Canada - Brian Wrixon Book
Lumea din oglindă - ed. Pim - Iaşi, 2010;
Surâsul meu gothic- ed. Pim - Iaşi, 2011;
Zbor sihastru - ed. Pim - Iaşi, 2012;
Urme vechi - ed. Pim - Iaşi, 2012;
La marginea tăcerii - ed. Pim - Iaşi, 2012;
Zbatere de pleoape - ed. Pim - Iasi, 2013:
Contraria - (dialoguri lirice cu Rameel) - Ed. Pim - Iaşi, 2012;
Vade mecum (6 poeți contemporani), Iarna (6 autori), ed. Pim - Iași, 2012;
Însemne (volum editat de site-ul literar Casa Gândului, 2010);
Meridiane lirice - 100 de poeți contemporani, ed. Armonii culturale, 2012.

Proză:

Dacă aș putea străbate timpul - Ed. Pim - Iaşi, 2010
;
Cu oamenii Lui Dumnezeu - publicat în Canada by Brian Wrixon Book, 2014.

Premii:

Premiul 3 - acordat de Revista literara Noi, NU din Cluj - decembrie 2011;
Premiul 2 – haiku la Concursul de poezie organizat de Asociația Universul Prieteniei - Iași, februarie 2010;

Bloguri personale:
Copyright © 2017 Dorina Neculce
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

2 comentarii:

Un produs Blogger.