IGOR URSENCO

Poet Republica Moldova


Natură statică. Blueprint 

Iată lumea
mea desfăşurată în hîrtie

de turnesol: credinţa albastră, tresărind
la foşnetul de aripi
îngereşti, albastru ca secera lunii
noi. Uite jos - cerul impasibil: secretat

de entuziasmul meu abrupt, mărturie
pierdută în vremile
albastre ce le-am trăit
şi care, poate, urmează: glontele

pitit albastru lîngă un trăgaci
albastru ca tăişul lamei din ochii ucigaş
de albaştri ai femeilor. La întoarcere
ar trebui să găsesc

o divinitate moartă

de tînără, pe trupul căreia crestez
în avans semne de răboj clare. Înnod firul
călăuzitor în samsara albastră

a reîncarnării: oameni metafizici
bîndu-şi, din pahare cu margini
albaştre, spleen-ul terestru. Sus - diluviul
şi fulgerul, durerea şi
extazul deopotrivă albastre

ca o pictură de Voroneţ. Încă respir
lumina albastră în care
am aşteptat, răbdător, toate
culorile de kaïros

ale naşterilor. Şi, mai cu seamă,
niciodată verdele
albastru
al ierbii

(Entuziasm: grec. en-theos-ousia: în-dumne-zeire, contopire intangibilă cu Dumnezeu, mîntuire;
Kaïros: grec., punct culminant; moment oportun de intervenire în desfăşurarea destinului aflat în custodia celor trei Moire)


omnes vulnerant, ultima necat 

MEMENTO:

...condamnat deja // să port dintotdeauna, / în trupul // meu trecător,// funcţiile // estetice şi // valoarea structuratoare // a cezurii...,
Igor Ursenco, CV Prosodic (text din volumul Logos, tatăl meu : mama mea
Imago)(nu) (știi) (încă) (poemul) 
(care) (te va supraviețui)
(balaurul cu nouă) (capete 
de acuzare) (merită) (și el)
(o ghilotină pe an) (din aurul) 
(cel mai pur) (personaj-negativ-din-basmele-
inițiatice) (își cunoaște) (încă 

din leagăn) (eroul) (care îi va veni 
de hac) (înt-o zi) (trebuie că s-a 
născut) (în vecinătatea) (umbrei 
personale) (undeva) (într-o grotă 
platonică sau o iesle de Nazaret) 

(mereu) (ai scris) (la toate) (facultățile) 
(mentale) (și ale cenzurii) (de conștință) 
(mai puțin asculți de revoluțiile) 
(letale) (cu spectru 
larg) (de acțiune) (ce abia așteaptă) 
(să își mănînce) (copiii proprii) 

(încă din fașă) (te poticnești) (de 
coaja adevărului) (ți se potrivește) (ca
niște mănuși) (croite) (direct) (pe pielea 
clientului) (un) (palimpsest) 

(dintotdeauna) (ai fost liber) 
(să îți scalzi) (capul de Orfeu) (în transpirația) 
(cu estrogen) (a Menadelor) (sau) 
(în praful) (contondent) (al ghilotinei)

(ce nu ține seamă) (de linia cezurii)
(toți te rănesc)
(numai versul tău) (nemimat) 
(pe masca mortuară a lui Aius)

(te va ucide) (cu sînge) 
(la fel de rece) (precum 
regnurile) (se pîndesc)
(reciproc în) (furnalele) (agoniei)


Poezie Basarabia


Inventarea măştii antigaz 

Acuma ştiu mai bine: tot
ce moare măcar o singură dată e pasibil
reciclării ecologice. Pînă şi Fiul
Domnului a fost nevoit să-şi schimbe

prima înfăţişare terestră. Există
şi excepţii, desigur. Mi s-a întîmplat
nu de puţine ori ca poştaşul să îmi aducă
aceeaşi scrisoare

pe care tot refuzam să o lecturez. Ori
de cîte ori mă întîlnesc cu
mine însumi, pretind
că nu mă mai recunosc. O fi oxigenul

indispensabil fiinţelor vii, dar asta
nu îl face mai valoros
la bursa de valori şi nici
măcar pe ele. Totuşi mă străduiesc

să dau bineţe cu aceeaşi intensitate
în voce de fiecare dată, indiferent de
planeta pe care ajung
să hălăduiesc accidental.


Ce nu trebuie să conțină un Curriculum Vitae 

Nici studiile vaste. Nici
experiența profesională
adunată cu migală

multă. Nici aptidudinile
personale măcar, pentru care ți-ai irosit
jumătate din viață. Doar

capacitatea de
aşteptare indefinită. Și, neapărat
ataşate, pozele în color

ale duşmanilor personali. Privirea lor
fixează exact
ceea ce-i mai lipsea Sufletului

tău pentru a fi complet
împlinit. Restul e cochetărie

futilă cu agenții de recrutare
şi cei ai nemuririi.


Scriitor Chisinau
Igor Ursenco (n. 9 februarie 1971, Nisporeni, Republica Moldova): poet, prozator, critic, scenarist, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Este absolvent al Colegiului Pedagogic din Călărași (Republica Moldova) și al Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova (Chișinău) - Doctor în filologie Magna cum Laude. A fost redactor-stilist la ziarul Tineretul Moldovei și lector la catedra de literatură și filosofie a Universității de Studii Umaniste din Chișinău. În anul 2012 a fost desemnat să organizeze Institutul Cultural Român de la Kiev în calitate de coordonator-adjunct (proiect rămas nefinalizat din cauza ostilităților ruso-ucrainene).


Cărți publicate:

Proză:

Kaïros Moldav (thriller menipeic), Editura Blumenthal, București, 2012
S.T.E.P. (proză scurtă), Editura Herg Benet Publishers, București, 2011
Alertă de grad zero în proza scurtă românească actuală (antologie internațională), Editura Herg Benet Publishers, București, 2011

Versuri:

poətic incorəct (Stratageme pentru o Nouă Ordine Poetică Mondială), Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2015
Monstrul Spaghetelor Zburătoare (poeme thriller), Editura Tracus Arte, București, 2012
Apoptosium, Franc Tireur Publishing House, USA, 2010
Clauza poeziei celei mai favorizate în lirica maramureșeană și basarabeană contemporană (antologie internațională), Editura Limes, Cluj Napoca, 2009
„Lωgωs”, tatăl meu : mama mea „Iμagω”, Editura Agepi, Chișinău (1997) / Editura Limes, Cluj Napoca (2009)

Eseuri:

EgoBesTiaR, Editura Herg Benet Publishers, București, 2011
Teo-e-retikon, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2009

Scenarii film artistic și piese de teatru:

Retina akåșică, Editura Mega, Cluj Napoca, 2009

Traduceri literare:

compilații parenetice marca Nicolae Milescu Spătaru (din slavonă în română)
din manifestele teoriei cinematografice ale lui Yuri Tynianov (din rusă în română)
din pastilele editoriale semnate de Umberto Eco (din italiană în română)
din proza scurtă a lui Juan Manuel de Prada (din spaniolă în română)
din poezia scriitorului spaniol Rafael Soler (din spaniolă în rusă)
din creația scriitorilor de expresie română Mihai Pascaru și Attila Balázs (din română în rusă)
din creația scriitorilor Károly Fellinger și Manolis Aligizakis (din engleză în rusă)
autobiografia sopranei Virginia Zeani (din engleză în română)

Blog de autor: Igor Ursenco

Copyright © 2017 Igor Ursenco
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.Niciun comentariu

Un produs Blogger.